Қуръони карим мавзулари кўрсаткичи
Муаллиф:    21.04.2011 22:11    Босма

Инсон яралибдики, бу фоний дунёда не-не мўъжизаларгаю кароматларга гувоҳ бўлмади. Аммо у кўрган кашфиётлару ажойиботлар Куръони Карим мўьжизаси олдида ҳеч нарса бўлмай қолаверади. Башарият Одам Ато замонидан буён не-не табаррук битикларга рўбарў келмади. Бироқ ҳаммасидан Қуръони Мажиднинг нур ёғилиб тургувчи сатрлари муқаддасроқ ҳисобланаверади. Одамлар наздида ардокди ва азиз нарсалар беҳисоб. Лекин комил инсонлар, иймон эгалари учун Қуръони Шариф оятларидан суюкли ва мўътабарроқ нима ҳам бор? Чунки у буюк тангримиз, меҳибон ва рахмли Ҳақ Таолонинг муқаддас каломидир. Чунки у Яратгувчининг ўз бандаларини тўғри йўлга етакловчи даъват китобидир. Чунки  у Аллоҳ Таолонинг ўз Расули Муҳаммад алайҳиссаломга юборган ваҳийси, яъни диний қўрсатмаларидир.
Тингланг, ҳофизул-Қуръон қўзларини юмган қўйи, оҳиста тебраниб, кироат ила Қуръон тиловат қиляиги. Вужудлар сел бўлган, томирлардаги қон муқаддас оятларнинг сеҳрига омухга оқади. Юраклар тиловат оҳангларига уйғун ураётгандай туюлади. Бутун еру кўк, замину мавжудот сукутда. Интиқ диллар мўъжиза калом соҳиби Аллоҳнинг ҳузурига талпинади. Унга етишмоққа интилади. Унинг шаънига беҳисоб ҳамдлар айтади, гуноҳларини кечмоқни илтижо қилади.
Тингланг: не-не алломаларни лол қолдирган табаррук оятлар янграмоқда. У фоний дунёнинг журму исёнларига мубтало бўлиб, Аллоҳ ҳузурида тонгла маҳшарда беражак ҳисобларини унутаёттан инсонларни кўз очишга, ўз Яратгувчисини  ва Кечиргувчисини танишга даъват этяпти. У одамларни ҳалол, пок мўмин ва тақволи бўлишга, эзгуликка ва инсофга ундаяпти. У бебақо, синов дунёсида ишонч, эътиқод ва иймондан бебаҳра гумроҳларни илоҳий ҳидоят йўлига, хақ йўлга чорламокда.
Заковатли инсонлар унинг ҳар ҳарфу авроқидан буюк кашфиёт ва мўъжизаларни топадилар, у етаклаган йўл сари юз бурадилар. Унинг ҳар бир каломи кўнгилларни Аллоҳнинг бемисл меҳрибонликлари ила овутади, таскин беради, ғафлат уйқусидан уйғотади. «Тавба» сурасида айтилганидай: Қуръон суралари ... «Иймон келтирганларнинг иймонларини зиёда қилур ва улар шод бўлурлар».
Қуръоннинг нозил бўлиши-ю, оят ва сураларининг ҳанузгача бирор ҳарфи, нуқтаси ўзгармаганлиги, салкам бир ярим минг йилдан бери башарий тафаккурни лол қолдириб келаётганининг ўзи мўъжиза эмасми? Инсоният томонидан жамланган беадад китоблару илм-фан ёдгорликлари, қанча-қанча сўз усталарию  шоиру фозилларнинг ижодлари Қуръон сатрлари олдида ожизу нурсиз эканининг ўзи бир мўъжиза эмасми? Зотан, «Ал-Исро» сурасида башорат қилинганидай: «Қасамки, агар инсу жин ушбу Қуръоннинг ўхшашини келтириш учун бирлашиб, бир-бирларига ёрдамчи бўлсалар-да, унинг мислини келтира олмайдилар».
Хотирланг: энг мукаммал Ислом динини биринчи бўлиб қабул айлаган бахтиёр юрт — Арабистон жазираси. Рамазон ойи Жаноби Пайғамбаримиз саллолоҳу алайҳи васаллам тоғ бағридаги Ҳиро ғорида узун тунларни ва қайноқ кунларни тоат-ибодатда ўтказадилар, бу олам синоатларини ўйлаб тафаккурга бериладилар. Худди шу масканда пайғамбарлик ваҳийси нозил қилинади.
Бу инсоният тарихидаги энг бахтли кун эди, бу кун одамзот Аллоҳнинг муқаддас каломи ила илк бор танишмоққа киришган. Аллоҳнинг сўнгги Расули Муҳаммад алайҳиссалом Исломнинг табаррук дастурини етказа бошлаган. Аллоҳ томонидан Қуръон оятларининг нозил қилиниши Маккада 13 йил ва Мадинада 10 йил − жами 23 йил давом қилди. «Руҳулқудс» Жаброилнинг Аллоҳдан келтирган ваҳийларини ўқиш-ёзишни билмаган Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам шунча йил мобайнида ёд қилиб, ҳофизага муҳрлаб олдилар. У кишидан эшитиб, бошқа мусулмонлар ҳам Қуръон оятларини ёдлашди. Пайғамбаримиз ҳузурларида бўлган саҳобаи киромлардан Абу Бакр, Усмон, Умар, Али, Зайд ибн Собит, Убай ибн Каъб ва бошқалар ана шу ҳикматга тўлиқ оятларни хурмо дарахти пўстлоғи ва ясси тошлар, суяк ва ҳайвон териси, қоғоз ва бошқа жисмларга ёзиб боришган. Пайғамбар алайҳиссалом янги тушган оят қайси сурадан эканини, уни қаерга қўшиш кераклигини кўрсатиб турганлар.
Жаноби Пайғамбаримиз замонларида Қуръон суралари жамланиб, алоҳида китоб ҳолига келтирилмаганди. Ул зоти бобаракотнинг вафотларидан сўнг мусулмонлар билан муртадлар (диндан қайтганлар) ўртасида қаттиқ муҳорабалар бўлиб, уларда Қуръонни тўла ёд олган кўплаб қорилар шаҳид бўлишди. Шунда ҳазрати Умар ҳазрати Абу Бакрга (Аллоҳ икковларидан рози бўлсин) агар қорилар шу тахлит ўлиб кетаверса, Қуръонга зарар етиши мумкин экан, шунинг учун уни жамлаб китоб ҳолига келтириб кўйиш зарур, деб маслахат бердилар.
Аввалига иккиланиб турган Абу Бақр бу ишнинг ниҳоятда зарурлигини англаб, саҳоба Зайд ибн Собитни хузурларига чорладилар ва Қуръонни китоб қилишни топширдилар. Ниҳоятда аниқлик ва зийраклик билан ёзувларни ҳар томонлама таҳлил этиб, барча оятлар кийик терисига ёзиб жамланди.
Учинчи халифа Усмон ибн Аффон замонларида араб бўлмаган кўпгина ўлкаларда Ислом кенг тарқалиб, турли халқлар мусулмон бўлдилар ва Ислом таълимотларини, энг аввало, Қуръони Мажидни ўрганишга киришдилар. Уларда Қуръонни ўқиш жараёнида ихтилофлар туғилиб қолгани сабабли саҳоба Ҳузайфа ибн Ямон халифа Усмонга бу хавфнинг олдини олишни маслахат қилдилар.
Яна Зайд ибн Собит бошчилигида алохида гуруҳ тузилиб, унга Абу Бакр давридаги саҳифалардан кийик терисига олтита нусха кўчиридди. Мазкур нусхалардан биттаси халифа Усмонга қолдирилиб, қолганлари мусулмонлар кўп яшайдиган диёрлардага катта шаҳарларга биттадан қори қўшиб жўнатилди. Фақат шу нусхалардан Қуръон кўчириш, шу қоридан қироат билан ўрганишга буйруқ қилинди. Шу боис мана неча юз йиллар ўттан бўлса-да, Қуръоннинг бирор ҳарфи ёки ояти ўзгартирилмай, мусулмонларнинг ягона қўлланмаси, диний, ижтимоий ва сиёсий ҳаётларида ҳамиша йўлбошчи бўлиб келяпти. Чунки Аллоҳ Таолонинг ўзи Қуръонни ҳеч қандай ўзгартиришсиз сақлашни зиммасига олган ва Унинг ўзи Қуръонда шундай ҳукм қилган: «Биз Қуръонни туширдик ва уни ўзимиз муҳофаза қиламиз».
Яратганга беҳисоб шукрлар бўлсинким, илоҳий китоб Қуръоннинг фасоҳатидан бизнинг Мовароуннаҳр халқлари хам бебаҳра қолишмади. Риюятлардан маълумки, ҳазрати Усмон даврларида кўчирилган ўша мукаммал олтита мусҳафнинг бирини буюк саркарда Амир Темур Кўрагоний Шоми шарифдан салтанат пойтахти Самарқандга олиб келтирган. Туркистон рус аскарлари томонидан босиб олингач, Қуръон Петербургга олиб кетилди. Шўро тузуми ўрнатилгач, ҳукумат бу муқаддас китобни эгаларига қайтариб беришга қарор қилади. У оташ аравада, кучайтирилган соқчилар назоратида аввал Уфага, сўнг Тошкентга олиб келинди. Қуръон бироз ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонлар диний бошқармасида сақланди, кейинчалик уни ўзбекистон халқлари тарихи музейига олиб кетишди. Халифа Усмон (розияллоҳу анҳу) топшириғи билан битилган ўша машхур мусхаф 1989 йили   ўлка мусулмонларининг IV қурултойида яна диний бошқарма ихтиёрига қайтаридди ва ҳозирда шу бошқарма кутубхонасида авайлаб сақланмоқда
Қуръон шундай бемисл мўьжизаки, ҳанузгача ҳеч қайси илм ва заковат соҳиби унинг бирор сураси даражасидаги ҳикматни айта олмаган. У шундайин тансиқ, жозибали каломки, ҳар қандай доҳиёна фикрлар ва башоратлар асрлар ўтгани сайин эскириб, яроқсиз ҳолга келганида, унинг оятлари аксинча, вақт силсилаларида жилоланиб, янги оҳанг, янги мазмун касб этаверади. У шу қадар тубсиз уммонки, унинг саҳифаларидан илм-фаннинг барча соҳалари бўйича илмий мўьжизаларни − тарих, фалсафа, тиббиёт, кимё ва бошка фанларнинг кашфиётлари ҳақидаги башоратларни топа оласиз. Айни пайтда Қуръони Карим чинакам ахлоқ-одоб, инсоний тарбия китоби бўлиб, минг йиллардан буён одамзотни чиройли фазилатларга: эзгуликка, ҳалолликка, меҳр-шафқатга чорлаяпти, ота-онага, катталарга ҳурмат-эҳгиромда бўлишга даъват этяпти.
Қуръон мўьжизаси олдида не-не олиму алломалар, фозилу донишмандлар лол қолишмаган, унинг илохийлиги, муқаддаслигини тан олишмаган бўлсин! Унинг авроқу саҳифаларидаги ҳикматлар, ҳайратга солгувчи оятлар барча замонлар, жамиятлар учун бирдай хақиқат йўлини кўрсатиши, ер юзидаги ҳаётнинг беадад сир-асрорлари ва турмуш тарзи синоатларини равшан баён этиши инсонни охират кунининг муқаррарлигидан ва ҳар қандай гуноҳ жазосиз қолмаслигидан огоҳ қилиши билан ҳам илоҳийлик касб этган.
Эътиборингизга ҳавола этилаётган ушбу китоб ҳам Аллоҳ таолонинг муқаддас каломи − Қуръони Каримнинг чексиз ҳикматлар манбаи эканини яна бир исботлайди, деган умиддамиз.
Аввало мазкур китоб унда Куръони Карим оятларининг ўзбек тилида илк бор кенг, батафсил тузилган мавзулар кўрсаткичи (фихрист) эълон килингани билан аҳамиятлидир. Бу кўрсаткич Ҳақ субҳонаҳу ва таоло каломини ўрганиш, ундан ўз илмий, ижодий, амалий фаолиятида фойдаланишга жазм қилган ватандошларимизга анча қулайлик яратади.

Аҳмад Муҳаммад Турсун

Аллоҳ
Аллоҳ борлигининг аломатлари: Юсуф-105; Раъд-2-5; Наҳл-10,13, 65-69; Ҳаж-5; Ёсин-32-44; Фуссилат-37, 39,53; Шўро-29, 32; Жосия-3-6; Воқеа-58-72; Ғошия-17-26.
Аллоҳ ва пайғамбарлари ғолиб бўлур: Мужодала-21.
Аллоҳ ва пайғамбарларига итоат: Нисо-13, 14, 69, 80; Моида-92; Анфол-20, 24; Нур-52, 54; Аҳзоб-36, 71; Муҳаммад-33; Фатҳ-17; Ҳужурот-14; Хашр-4; Тағобун-12.
Аллоҳ ва унинг Расулига муҳаббат: Оли Имрон-31; Тавба-24.
Аллоҳ золим эмасдир: Оли Имрон-182; Нисо-40; Наҳл-33, 34; Каҳф-49; Ҳаж-10.
Аллоҳ инсонларга зулм қилмайди: Юнус-44, 47; Рум-9.
Аллоҳ инсонларга тақвони илҳом қилиб қўйгандир: Шамс-8.
Аллоҳ инсонларга енгилликни истайди: Бақара-185.
Аллоҳ инсонларни беҳуда яратмаган: Мўминун-115.
Аллоҳ кўзларнинг хиёнатини (қараш ман этилган нарсага ўғринча кўз ташлашни) ҳам, диллар яширадиган нарсаларни ҳам билур: Ғофир-19.
Аллоҳ осмонлар ва ерни олти кунда яратди: Аъроф-54; Юнус-3; Худ-7; Фурқон-59; Сажда-4; Қоф-38; Ҳадид-4.
Аллоҳ кузатиб турувчидир: Нисо-1.
Аллоҳ мўминларнинг дўсти, мададкоридир: Оли Имрон-68; Хаж-78.
Аллоҳ неъматларининг саноқсизлиги: Иброҳим -34; Наҳп-18.
Аллоҳ одамларни зулмлари сабабли ушлайдиган (жазолайдиган) бўлса: Наҳл-61.
Аллоҳ пайғамбарлардан қатъий аҳд олган: Аҳзоб-7.
Аллоҳ хорланган кишиларнинг мададкори: Қасас-5.
Аллоҳ ҳукм қилувчиларнинг (адолатли) ҳукм чиқарувчироғидир: Тин-8.
Аллохнинг яратишида тафовут (нуқсон) йўқ: Мулк-3,4.
Аллоҳ ҳуфёна ва ошкора гаплардан хам хабардор: Тоҳо-7.
Аллоҳ яширин ва ошкора нарсаларни билгувчидир: Бақара-77; Нахл-19, 23; Анбиё-110; Мумтахана-1.
Аллоҳ ўз ваъдасига хилоф қилмайди: Хаж-47; Рум-6.
Аллоҳ билувчи ва хабардор Зотдир: Луқмон-34:
Аллоҳ кишиларнинг тирикчиликларини уларнинг ўрталарида ўзи тақсимлаган: Зухруф-32.
Аллоҳ ҳар куни фаолиятдадир: Ар-Раҳмон-29.
Аллоҳ барча нарсани чиройли килиб яратган: Сажда-7.
Аллоҳ бандаларига меҳрибондир: Шўро-19.
Аллоҳ ғайбни билгувчидир: Тавба-78; Ҳужурот-18; Жин-26.
Аллоҳ ғойиб, яширин, махфий ва ошкора ишларни, нарсаларни билувчидир: Анъом-73; Тавба-94,105; Раъд-9; Мўминун-92; Сажда-6; Зумар-46; Ҳашр-22; Жумъа-8; Тағобун-18.
Аллоҳ ўз нурини (динини) камолга етказувчидир: Тавба-32; Саф-8.
Аллоҳ ўзига раҳматни (бор мавжудотга раҳм-шафқат қилишни) ёзди (ваъда қилди): Анъом-12.
Аллоҳга берган аҳдидан юз ўгирганлар: Оли Имрон-80-82.
Аллохдан бошқаси учун яширин қолган билимлар: Лукмон-34.
Аллоҳдан қўрқиш: Бақара-74, 150; Оли Имрон-175; Нисо-77; Тавба-13; Аҳзоб-39; Фотир-28.
Аллоҳдан ҳеч бир нарса пинҳон қолмас: Мужодала-7.
Аллоҳни севиш: Бақара-165; Оли Имрон-31; Тавба-24.
Аллоҳни учта дейиш нотўғри: Нисо-171.
Аллоҳнинг валий (дўст)лари: Юнус-62, 63.
Аллоҳнинг гўзал исмлари: Ал-Исро-110; Тоҳо-8; Хашр-24.
Аллохнинг фазл ва раҳмати: Бақара-22; Нисо-95, 96, 113.
Аллохнинг бандасига яқинлиги: Қоф-16.
Аллоҳнинг лаънати: Нисо-52, 118.
Аллоҳнинг мағфирати ва азоби: Хижр-49, 50; Нажм-32.
Аллоҳнинг мўмин-мужоҳидларга ёрдами: Анфол-17, 26; Рум-47.
Аллоҳнинг раҳм (шафқат) ва мағфирати: Каҳф-58.
Аллоҳнинг раҳматини кимлар қозонади: Аъроф-156.
Аллоҳнинг раҳматидан ноумид бўлинмайди: Юсуф-87; Зумар-53.
Аллоҳнинг марҳамати қавм танламайди: Моида-54.
Аллохнинг йўли, суннати (қонуни)да ўзгариш (ўзгартириш) йўқ: Ал-Исро-77; Фотир-43.
Аллохнинг ваъдаси ростдур: Жосия-32.
Аллоҳнинг ёрдами: Анъом-63, 64; Тавба-25, 26.
Аллоҳнинг ёрдамига лойиқ бўлганлар: Ҳаж-40, 41.

Аллоҳнинг сифатлари
Аллоҳ ҳамиша тирик ва абадийдир (Бақо): Бақара- 255; Фурқон-58; Касас-88; Ар-Раҳмон-27; Ҳадид-3.
Аллоҳ азалийдир (Қадим): Бақара-255; Фурқон-58; Қасас-88; Ар-Раҳмон-26; Ҳадид-3.
Аллоҳ хоҳлаган ишини қилишга қодир (Ирода): Бақара-253; Оли Имрон-26, 40; Моида-1; Ҳуд-107; Иброҳим- 27; Ҳаж-14, 18; Нур-45; Қасас-68; Рум-54; Буруж-16.
Аллоҳ яратувчидир: Бақара-28, 29; Оли Имрон-47; Моида-17; Анъом-73, 95, 101, 102; Аъроф-11; Раъд-16; Ҳижр- 86; Ал-Исро-99; Нур-45; Касас-68; Рум-27, 40, 54; Сажда- 7; Фотир-1; Ёсин-81; Зумар-62; Ғофир-62; Шўро-49; Қамар-49-50; Воқеа-57-59, 63-65; Ҳашр-24; Тағабун-2.
Аллоҳ ҳамма нарсани билувчидир (Билим): Бақара-29, 33, 231, 255, 282; Оли Имрон-29; Моида-7, 99; Анъом-3, 73; Ҳуд-5; Раъд-8-10; Муъминун-92; Қасас-69; Анкабут-45, 52; Луқмон-23, 34; Сажда-6; Сабаъ-2; Фотир-38; Зумар-7, 46; Ғофир-19; Шўро-12, 24, 25; Ҳадид-3, 4, 6; Мужодала-7; Ҳашр-22; Тағабун-4, 11, 18; Мулк-13, 14.
Аллоҳ ҳамма нарсани кўрувчидир (Басир): Бақара-96, 110, 233, 237; Оли Имрон-15, 20; Нисо-58, 134; Ал-Исро-1, 17, 30, 96; Ҳаж-61, 75; Сабаъ-11; Фотир-31, 45; Ғофир-20, 44, 56; Шўро-11, 27; Ҳадид-4; Мужодала-1; Мулк-19; Иншиқоқ-15.
Аллоҳ ҳамма нарсани эшитувчидир (Сомеъ): Бақара- 127, 137, 181, 224, 227, 244, 256; Оли Имрон-34, 35, 38, 121; Нисо-58, 134, 148; Анъом-13, 115; Аъроф-200; Анфол-61; Юнус-65; Юсуф-34; Иброҳим-39; Анбиё-4; Ғофир-20, 56; Фуссилат-36; Шўро-11; Мужодала-1.
Аллоҳга тенглашиб бўлмас: Бақара-22; Марям-65; Шўро-11; Ихлос-4.
Аллоҳнинг борлиги (Вужуд): Намл-59-64; Қасас-71- 73; Анкабут-61-63; Ҳадид-3; Мулк-19, 30.
Аллоҳнинг ваҳдонияти (бирлиги): Бақара-163, 255; Оли Имрон-2, 6, 18; Нисо-87, 171; Анъом-19, 102; Тавба-31; Ҳуд-14; Раъд-16, 30; Наҳл-22, 51; Ал-Исро-42, 43; Тоҳо-8, 98; Анбиё-22, 25; Мўминун-91, 116; Касас-70, 88; Фотир-3; Вас-соффот-1-5; Сод-65, 66; Зумар-4-6; Ғофир-3, 16, 62, 65; Фуссилат-6; Зухруф-84; Духон-8; Ҳашр-22, 23; Тағобун-13; Муззаммил-9; Ихлос-1.
Аллоҳнинг тириклиги: Бақара-255; Оли Имрон-2; Тоҳо-111; Ғофир-65.
Аллоҳ ҳамма нарсага қодир (Қудрат): Бақара-20, 106, 109, 148, 259, 284; Оли Имрон-26, 29, 189; Нисо-133, 149; Моида-17, 19, 40, 120; Анъом-17, 37, 65; Анфол-41; Тавба-39; Ҳуд-4; Наҳл-70, 77; Ал-Исро-99; Ҳаж-6, 39; Мўминун-18; Нур-45; Фурқон-54; Анкабут-20; Рум-54; Фотир-1, 2; Ёсин-81; Шўро-9, 19, 50; Аҳқоф-33; Фатҳ-21; Ҳадид-2; Ҳашр-6; Талоқ-12; Таҳрим-8; Мулк-1; Маориж-40; Қиёмат-4, 40; Мурсалот-23; Ториқ-8.

Қуръони Карим
Қуръонни тартил билан (дона-дона қилиб) тиловат қилиш керак: Муззаммил-4.
Қуръонни эшитмасликка уринганлар: Фуссилат-4.
Қуръоннинг номлари: Фурқон: Фурқон-1.
Сўз: Зумар-23; Воқеа-81.
Китоб: Бақара-2, 89, 121, 129,151; Оли Имрон-3, 7; Нисо-105, 113, 127, 136, 140; Моида-48; Анъом-114, 155; Аъроф-2,196; Юнус-1; Ҳуд-1; Раъд-1; Иброҳим-1; Ҳижр-1; Наҳл-64, 89; Каҳф-1; Шуаро-2; Қасас-2, 86; Анкабут-47, 51; Луқмон-2; Сажда-2; Сод-29; Зумар-1, 2; Фус-силат-3; Зухруф-2; Духон-2; Аҳқоф-2, 12; Тур-2.
Ҳақ: Бақара-91.
Нур: Тағобун-8.
Руҳ: Шўро-52.
Зикр: Ҳижр-6,9; Наҳл-44; Ёсин-69.
Қуръоннинг ўқилиш усули: Ал-Исро-106; Муззаммил-4.
Қуръоннинг қудрати: Ҳашр-21.
Қуръоннинг Ҳазрати Муҳаммадга нозил бўлганига ишонмаганлар: Зухруф- 31.

Муҳаммад алайҳиссалом
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам): Бақара-108, 143, 151; Оли Имрон-144,164; Нисо-59,61, 80,83,115.170; Моида-41, 83,104; Аъроф-158; Тавба-29, 33,61,73,117; Аҳзоб-1,6,13,29, 31, 33, 38,40,45, 53, 57; Вас-соффот-11, 18; Муҳаммад-2, 32, 33; Фатҳ-9, 12, 17, 27, 28, 29; Ҳужурот-1,4,7; Мужодала-5,9, 12,22; Ҳашр-4, 7,8; Мумтаҳана-1,12; Жумъа-2; Тағобун-8; Талоқ-1; Тахрим-8-9.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) оламларга раҳматдир: Анбиё-107.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) Парвардигорнинг Расули (элчиси)дир: Фатҳ-29.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) одамлар зотидан эканликлари: Ал-Исро-93; Каҳф-110; Фуссилат-6.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) да зўравонликнинг йўқлиги: Қоф-45; Ғошия-22.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) буюк хулқ соҳиби: Қалам-4.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) ўз хоҳиши билан сўзламас: Нажм-3.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) мўминларга ўзларидан ҳам ҳақлирокдирлар: Аҳзоб-6.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) нинг ваҳийни барчага баробар эшиттирганлари: Анбиё-109.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) даъват учун ажр (ҳақ) сўраган эмаслар: Юсуф-104; Фурқон-57; Шўро-23.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам.) ҳукмларига итоаткорлик: Ҳашр-7.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) да гўзал намуна бордир: Аҳзоб-21.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам ) га итоатсизлик: Мужодала-8.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) га байъат (қасамёд): Фатҳ-10.
Паиғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) га ҳалол қилинган аёллар: Аҳзоб-50.

Пайғамбарлар ва уларнинг қавмлари
Пайғамбарлар Аллоҳнинг хазиналарига соҳиб эмаслар:Ҳуд-31.
Пайгамбарлар билан ҳам савол-жавоб килинур: Аъроф-6.
Пайғамбарлар фаришта эмаслар: Ҳуд-31.
Пайғамбарлар ғайбни билмайдилар: Ҳуд-31.
Пайғамбарларнинг бир қисми ҳақида Қуръонда маълумот берилмаган: Ғофир-78.
Пайғамбарларнинг одам зотидан эканлиги: Иброҳим-11.
Пайғамбарларнинг фазилати: Бақара-253.
Айюб алайҳиссалом: Нисо-163; Анъом-84; Анбиё-83-84; Сод-41-44.
Ал-Ясаъ алайҳиссалом: Анъом-86; Сод-48.
Аҳли китоблар: Бақара-105; Оли Имрон-64,65, 69, 72, 75,98, 110,113; Нисо-153,159, 171; Моида-15,19,59, 65,68, 77; Ҳадид-29; Ҳашр-11; Баййина-1,4, 6.
Аҳли китоблар орасидаги турли одамлар: Оли Имрон-75; 113-115.
Исроил авлодига берилган амрлар: Бақара-83, 84.
Исроил авлодига лаънат: Бакара-88; Моида-13.
Исроил авлодининг бузғунчилиги: Ал-Исро-4-7.
Исроил авлодининг гуноҳлари: Бақара-61.
Довуд алайҳиссалом: Бақара-251; Нисо-163; Моида-78; Анъом-84; Анбиё-78-80; Намл-15, 16; Сод-17-26, 30.
Зул-Кифл алайҳиссалом: Анбиё-85; Сод-48.
Зулқарнайн алайҳиссалом: Каҳф-83-98.
Зуннун алайҳиссалом: Анбиё-87-88.
Иброҳим алайҳиссалом: Бақара-124-127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258, 260; Оли Имрон-33, 65-68, 84, 95, 97; Анъом-74, 75, 83; Ҳуд-74,76; Юсуф-6, 38; Ҳижр-51; Наҳл-120, 123; Ҳаж-26; Аҳзоб-7; Сод-45; Шўро-13; Ҳадид-26; Мумтаҳана-4.
Иброҳим алайҳиссалом ва отаси: Анъом-74; Марям-41-50.
Иброҳим алайҳиссалом ва қавми; Тавба-70; Анбиё-51-73; Ҳаж-43; Шуаро-69-87; Анкабуг-16-18, 24-26; Вас-соффот-83-99; Зухруф-26-28.
Иброхим алайҳиссаломнинг меҳмонлари: Ваз-зориёт-24-34.
Иброҳим алайҳиссаломнинг отаси учун истиғфори: Тавба-114.
Иброҳим алайҳиссаломнинг ҳақ дини: Анъом-161; Ҳаж-78.
Иброҳим алайҳиссаломнинг дуоси: Бақара-127-129; Иброҳим-35-41.
Иброҳим алайҳиссалом эътиқодининг мустаҳкамлиги: Анъом-75-81.
Иброҳим алайҳиссаломнинг хотини: Ҳуд-72.
Иброҳим алайҳиссаломнинг дини: Бакара-130,135.
Иброҳим алайхиссаломнинг туши: Вас-соффот: 101-107.
Иброҳим алайҳиссаломнинг саҳифалари: Нажм-37; Аъло-18-19.
Иброҳим алайҳиссаломнинг зурриёти: Марям-58.
Идрис алайҳиссалом: Марям-56-57; Анбиё-85.
Илёс алайҳиссалом ва қавми: Анъом-85; Вас-соффот-123-132.
Илёс алайҳиссаломга салом: Вас-соффот-130.
Имрон алайҳиссалом: Оли Имрон-33,34.
Имрон алайҳиссаломнинг қизи Марям: Таҳрим-12.
Исмоил алайҳиссалом: Бақара-125, 127, 133, 136, 140; Оли Имрон-84; Нисо-163; Анъом-86; Иброҳим-39; Марям-54, 55, 58; Анбиё-85; Сод-48.
Исо алайҳиссалом: Бақара-87; Оли Имрон-45-52, 55, 59, 84; Нисо-163; Моида-72,116; Анъом-85; Тавба-30-31; Шўро-13; Зухруф-57.
Исо алайҳиссалом Ҳазрати Муҳаммаднинг келажагидан хабар берган: Саф-6.
Исо алайҳиссалом Аллоҳнинг сўзидир: Нисо-171.
Исо алайҳиссалом ибн Марям: Бақара-253; Муъминун-50; Аҳзоб-7; Ҳадид-27.
«Марямнинг ўғли Масиҳ Аллоҳдир»деганлар: Моида-17.
Исо Масиҳ алайҳиссаломнинг ўлими ва тирилиши ҳақидаги гаплар: Нисо-157, 158; Оли Имрон-55.
Исо алайҳиссаломнинг дуоси: Моида-114-115,118.
Исо алайҳиссаломнингмўъжизалари: Оли Имрон-49.
Исроил алайҳиссалом авлоди (Бану Исроил): Бақара-40,83-102,122,211,246. Оли Имрон-93; Моида-12, 32,70,72, 110; Ал-Исро-4,101,104; Шуаро-197; Намл-76; Сажда-23; Аҳқоф-10.
Исҳоқ алайҳиссалом: Бақара-133, 136, 140; Оли Имрон-84; Нисо-163; Анъом-84; Ҳуд-71; Юсуф-6, 38; Марям-49; Анкабут-27; Вас-соффот-112, 113; Сод-45.
Лут алайҳиссалом: Анъом-86; Анкабут-33.
Лут алайҳиссалом ва унинг қавми: Аъроф-80-84; Ҳуд-70, 74, 77-83, 89; Ҳижр-59-77; Анбиё-71,74; Ҳаж-43; Шуа-ро-160-175; Намл-54-58; Вас-соффот-133-138; Сод-13; Қоф-13; Қамар-32-39.
Лут алайҳиссаломнинг хотини: Таҳрим-10.
Лукмон алайҳиссаломга ҳикмат берилган: Лукмон-12.
Луқмон алайҳиссаломнинг ўғлига насиҳатлари: Луқмон-13,16-19.
Мадян (шаҳри) аҳолиси: Тавба-70; Ҳаж-44.
Марям (р.а.): Оли Имрон-36, 37,42-45; Нисо-171; Моида-17, 110,11б;Тавба-31; Анбиё-91.
Марям (р.а.)га нисбатан бўҳтон: Нисо-156, 157.
Марям (р.а.)нинг Исо алайҳиссаломни дунёга келтириши: Марям-16-36.
Мусо алайҳиссалом: Бақара-51, 53; Оли Имрон-84; Анъом-84,91,154; Юнус-75; Ҳуд-96,110; Ал-Исро-2,101;
Марям-51-53; Анбиё-48; Фурқон-35; Анкабуг-39; Сажда-23; Аҳзоб-7, 69; Фуссилат-45; Шўро-13.
Мусо, Ҳорун алайҳиссалом, Фиръавн ва Исроил авлоди: Бақара-54-93, 246, 248; Нисо-153, 164; Моида-20-26; Аъроф-103-157,159-172; Юнус-75-93; Иброҳим-5-8; Тоҳо-9-97; Муъминун-44-49; Шуаро-10-68; Намл-7-14; Қасас-3-42; Вас-соффот-114-122; Ғофир-23-45, 53; Зухруф-46-56; Духон-17-37; Ваз-зориёт-38-40; Нозиот-15-26.
Мусо ва Ҳорун алайҳимассаломга салом: Вас-соффот-120.
Мусо ва Ҳизр алайҳимассалом: Каҳф-60-82.
Мусо алайҳиссаломнинг дуоси: Аъроф-155,156.
Мусо алайҳиссаломга берилган мўъжизалар: Аъроф-107,108, 117, 130,133; Юнус-75.
Мусо алайҳиссаломнинг саҳифалари: Нажм-36; Аъло-19.
Насронийлар (христианлар): Бақара-62,111, 113,120, 135, 140; Оли Имрон-67; Моида-14, 18, 51, 69, 82; Ҳаж-17.
Насронийлар Аллоҳнинг сўзларига тўғри амал қилмайдилар: Ҳадид-27.
Нуҳ алайҳиссалом: Оли Имрон-33; Нисо-163; Анъом-84; Ал-Исро-3,17; Марям-58; Анбиё-76; Аҳзоб-7; Шўро-13; Ҳадид-26.
Нуҳ алайҳиссалом ва унинг қавми: Аъроф-59-64; Тавба-70; Юнус-71-73; Ҳуд-25-49, 89; Иброҳим-9; Ҳаж-42; Мўминун-23-30; Фурқон-37; Шуаро-105-121; Анкабут-14,15; Сод-12; Ғофир-5, 31; Қоф-12; Ваз-зориёт-46; Нажм-52; Қамар-9-16; Нуҳ-1-28.
Нуҳ алайҳиссаломга салом: Вас-соффот-79.
Нуҳ алайҳиссаломнинг дуоси: Нуҳ-28.
Нуҳ алайҳиссаломнинг кемаси: Ҳуд-37-44.
Нуҳ алайҳиссаломнинг хотини: Таҳрим-10.
Нуҳ алайҳиссаломнинг ўғли ҳакида қилган дуоси қабул бўлмагани: Ҳуд-45-47.
Одам алайҳиссалом: Бақара-31, 33, 37; Анъом-2; Ҳижр-26-30; Сажда-7.
Одам алайҳиссалом ва шайтон: Бақара-34-36; Аъроф-19-24; Ал-Исро-61-62; Каҳф-50; Тоҳо-116-124.
Одамнинг яратилиши: Бақара-30; Оли Имрон-59; Нисо-1; Аъроф-189; Мўминун-12; Фурқон-54; Сажда-7; Фотир-11; Вас-соффот-11; Сод-71-74; Ғофир-67; Нажм-32; Ар-Раҳмон-14; Нуҳ-17.
Одам алайҳиссаломнинг илми: Бақара-31-33.
Одам алайҳиссаломнинг тавбаси: Бақара-37.
Озар: Анъом-74.
Сабаъ (қабиласи): Сабаъ-15-17.
Солиҳ алайҳиссалом ва Самуд қавми: Аъроф-73-79; Тавба-70; Ҳуд-61-68, 89; Иброҳим-9; Ҳаж-42; Фурқон-38; Шуаро-141-159; Намл-45-53; Анкабут-38; Сод-13; Ғофир-31; Фуссилат-13,17; Қоф-12; Ваз-зориёт-43-45; Нажм-51; Камар-23-31; Ал-ҳоққа-4,5; Буруж-18; Шамс-11-15.
Сулаймон алайҳиссалом: Бақара-102; НисО-163; Анъ-ом-84; Анбиё-78, 79, 81; Сабаъ-12, Сод-30, 34.
Сулаймон алайҳиссалом ва Сабаъ маликаси: Намл-15-44.
Толут: Бақара-247-249.
Туббаъ қавми: Қоф-14.
Узайр алайҳиссалом: Тавба-30.
Фиръавн: Бақара-49; Оли Имрон-11; Анфол-52, 54; Юнус-75; Ҳуд-97; Иброҳим-6; Ал-Исро-101,102; Анкабуг-39; Қоф-13; Ал-ҳоққа-9; Муззаммил-15,16; Буруж-18.
Фиръавн ва лашкарининг ғарқ қилиниши: Бақара-50.
Фиръавннинг хотини: Таҳрим-11.
Фиръавннинг тангрилик иддаоси: Нозиот-24.
Шуайб алайҳиссалом ва Мадян қавми: Аъроф-85-93; Ҳуд-84-95; Шуаро-176-191; Анкабут-36-37.
Яъқуб алайҳиссалом хонадони: Марям-6.
Яҳудийлар: Бақара-62, 111, 113,120,135,140; Оли Имрон-67; Нисо-46, 160; Моида-18,41,44,51,64,69, 82; Тавба-30;Наҳл-118;Ҳаж-17.
Яҳудийлар лаънатланганлар: Моида-64, 78.
Яҳудийларнинг бузғунчилиги: Моида-64.
Яҳудийларга ҳаром қилинган нарсалар: Анъом-146.
Қорун: Касас-76; Анкабут-39.
Хаворийлар: Оли Имрон-52;Моида-111, 112; Саф-14.
Хар юртга, ҳар умматга бир пайғамбар юборилгандир: Наҳл-36; Касас-59.
Ҳижр эгалари: Ҳижр-80-84.
Ҳорун алайҳиссалом: Бақара-248; Нисо-163; Анъом-84; Юнус-75; Марям-53; Тоҳо-30.
Ҳуд алайҳиссалом ва Од қавми: Аъроф-65-72; Тавба-70; Ҳуд-50-60; Иброҳим-9; Ҳаж-42; Фурқон-38; Қоф-13; Нажм-50; Камар-18-21; Ал-ҳоққа-4, 6; Фажр-6.

Дин, иймон
Дин: Бақара-132, 193, 217, 256; Оли Имрон-19, 24, 83, 85; Нисо-46,125,146; Моида-3,54,57,77; Анъом-161; Аъроф-16,29; Анфол-39,49,72; Тавба-11,12,29, 33,36,122; Юнус-19,105; Юсуф-40; Наҳл-52; Хаж-78; Нур-2, 55; Рум-30, 32, 33, 43; Аҳзоб-46; Зумар-2; Шўро-13,21; Фатҳ-28; Мумтаҳана-8, 9; Саф-9; Моъун-1; Кофирун-6.
Динга зўрлаб киритиш мумкинми?  Бақара-256.
Динга сидқидилдан ишонмаслик: Хаж-11,12.
Динда холислик, ихлос: Аъроф-29; Юнус-22; Анкабут-65; Луқмон-32; Зумар-2,11; Ғофир-14, 65; Баййина-5.
Динни бўлиш, гуруҳларга айланиш: Анъом-159.
Диндан қайтиш: Бақара-108, 217; Оли Имрон-86, 90; Нисо-137; Наҳл-106-109; Муҳаммад-25.
Жазо куни: Фотиҳа-3; Ҳижр-35; Шуаро-82; Сод-78; Ваз-зориёт-12; Воқеа-56; Маориж-26; Муддассир-46; Ин-фитор-9,15,17,18; Мутаффифун-11.
Иймон, ибодат, ахлоқ: Бақара-177.
Иймон ва Ислом: Ҳужурот-14.
Иймоннинг суюкли эканлиги: Ҳужурот-7.
Иймон — поклик, куфр — нопокликдир: Оли Имрон-179.
Иймон қудрати: Наҳл-99,100.
Иймонда саботсизлик: Нисо-173.
Иймони комил кишилар: Ҳужурот-7.
Иймоннинг шартлари: Бақара-177; Нисо-136.

Ислом
Аллоҳдан бошқа илоҳ йўқ: Тавба-31,129; Ҳуд-14, 50, 61, 84; Раъд-30; Иброҳим-52; Наҳл-2, 22, 51; Каҳф-110; Тоҳо-8,14,98; Анбиё-22,25,108; Хаж-34; Муьминун-32,91, 116; Намл-26, 60-64; Касас-70-72, 88; Фотир-3; Сод-65; Зумар-6; Фуссилат-6; Зухруф-84; Духон-8; Муҳаммад-19; Тур-43; Ваз-зориёт-51; Ҳашр-22, 23; Тағобун-13; Муззаммил-9.
Ислом: Оли Имрон-19, 85; Моида-3, Анъом-125; Тавба-74; Зумар-22; Ҳужурот-17; Саф-7.
Ислом мукаммалдир: Моида-3.
Куфр, кофирлик: Бақара-88,93,108, 217; Оли Имрон- 52, 80, 90,167,176,177; Нисо-46,137,156,161; Моида-41,61, 64, 68; Тавба-12,23, 37, 74,97, 107; Иброҳим-28; Наҳл-106; Рум-44; Луқмон-23; Фотир-39; Зумар-7, 8; Ҳужурот-7.
Тавҳид: Бакара-163,255; Оли Имрон-2,6,18,62; Нисо-87, 171; Моида-73; Анъом-19,46,102,106; Аъроф-59,65,73,85,158.
Тўғри йўл, ҳидоят: Фотиҳа-5; Бақара-142, 213; Оли Имрон-51,101; Нисо-68,175; Моида-16; Анъом-39, 87,126, 161; Аъроф-16; Юнус-25; Ҳуд-56; Ҳижр-41; Наҳл-9, 121; Ал-Исро-84; Марям-36; Ҳаж-54; Муъминун-73; Нур-46; Ёсин-4, 61; Вас-соффот-18; Шўро-52; Зухруф-43, 61,64; Аҳқоф-30, Фатҳ-2, 20; Мулк-22.
Ҳақ, тўғри дин: Тавба-29, 33, 36; Нур-54; Фатҳ-28; Саф-9; Баййина-5.
Ҳақ (ҳақиқат) нима? Ботил (ноҳаклик) нима?: Бақа-ра-42; Аъроф-118; Ал-Исро-81; Каҳф-56; Ҳаж-62; Луқмон-30; Сабаъ-49; Ғофир-5; Шўро-24;
Ҳидоят, залолат (адашиш, йўлдан озиш): Бақара-175; Анъом-125; Аъроф-178,186; Юнус-108; Раъд-27,33; Иброҳим-4; Наҳл-36, 37; Ал-Исро-15; Каҳф-17; Марям-75, 76; Намл-92; Касас-50, 56, 85; Рум-29; Сабаъ-24, 50; Фотир-8.
Ҳидоятга эргашганларга салом: Тоҳо-47.

Мўмин, мусулмон, кофир, мунофиқ, мушрик
Даҳрийлар: Жосия-24.
Кофирлар ва мунофиқларга итоат этилмайди: Аҳзоб-1,48.
Кофирлар Қуръон оятларини инкор этадилар: Ҳаж-72.
Кофирларга эҳсонлари фойда бермайди: Оли Имрон-117.
Кофирлар  дўст тутилмайди: Нисо-144; Тавба-23; Мумтаҳана-1.
Кофирларга итоат этмангиз: Фурқон-52.
Кофирларнинг кўзларини парда қоплаган: Бақара-6, 7; Ёсин-9.
Кофирларни фош этувчи саволлар: Тур-30-43.
Кофирларнинг охиратдаги пушаймонлари: Ғофир-11; Аҳзоб-64-68; Фотир-37; Мулк-10, 11.
Кофирларнинг жаҳаннамга ҳайдалиши: Зумар-71,72
Кофирларнинг иш (амал)лари беҳуда кетади: Каҳф-105; Нур-39; Аҳзоб-19.
Мажусийлар: Ҳаж-17.
Муждали (хушхабарли) мўминлар: Тавба-112.
Мунофиқлар: Бақара-8-20, 204-206; Оли Имрон-167; Нисо-61, 88, 138,145; Анфол-49; Тавба-77, 101.
Мунофиклар кофирларнинг биродарларидир: Ҳашр-11.
Мунофиқларга жаноза намози ўқилмайди: Тавба-84.
Мунофикларнинг кучсиз мусулмонларга нисбатан инсофсизликлари: Мунофикун-7, 8.
Мунофиқларнинг табиати: Ҳашр-11,14.
Мунофиқларнинг одатлари: Тавба-50,54,67; Мунофикун-1-5.
Мунофиқлик аломатларидан баъзилари: Бакара-9,12, 15,17,19,20,264,266; Нисо-66,83,142,143; Моида-41, 62,63; Тавба-42, 54, 56, 59, 67, 69, 74-76, 78,107; Ҳуд-5; Нур-19; Мухаммад-22,25,26; Фатҳ-11,15; Ҳужурот-14,16,17; Ҳашр-11-13,16; Мунофиқун-1,4,7.
Мусулмон бўлиб ўлмоқ: Бақара-132; Оли Имрон-102, 193; Аъроф-126; Юсуф-101.
Мусулмон уммат: Бақара-128.
Мусулмоннинг шахсияти: Моида-54.
Мусулмонлар деган номни Аллоҳ берган: Ҳаж-78.
Мусулмонларни жиноятчи (кофир) кимсаларга баробар қилинмайди: Калам-35.
Мушриклар Аллоҳга қарши доим исён этганлар: Анъом-6; Юнус-68-70; Наҳл-57,62; Ал-Исро-40; Марям-88,-92; Анбиё-26; Ҳаж-3, 4; Сабаъ-40-42; Вас-соффот-149-159; Нажм-21,22.
Мушриклар Аллохдан ўзгани тангри биладилар: Бақара-165; Оли Имрон-б4; Нисо-117; Моида-76; Анъом-1, 107, 136, 150; Аъроф-191; Юнус-18, 66; Ҳуд-109; Иброҳим-30; Ҳижр-95, 96; Наҳл-75; Марям-81; Ҳаж-11-13, 71, 74; Фурқон-3, 55; Ёсин-74, 75; Вас-соффот-86; Сод-5, 7; Зумар-15, 45, 67; Ғофир-12; Шўро-9; Тур-43.
Мушриклар бутларни шафоатманд биладилар: Юнус-18; Раъд-14; Наҳл-86; Марям-81, 82; Зумар-3, 43,44.
Мушрикларнинг аёлларни хўрлашлари: Анъом-139; Наҳл-58, 59; Зухруф-17; Тур-39; Нажм-21, 22.
Мушрикларнинг эътирофлари: Муъминун-84-89.
Мушрикларнинг қиз бола чакалокдарни ўлдиришлари: Анъом-137,140; Наҳл-59; Таквир-8,9.
Мушрикларнинг ҳазрати Пайғамбаримизга кўйган шартлари: Ал-Исро-90-93.
Мушриклик (Аллоҳга кимнидир шерик килмоқ): Нисо-36, 116; Моида-76;Анъом-Ш7, 151; Наҳл-73; Ал-Исро-22,
39; Ҳаж-31; Анкабут-8, 17, 67; Рум-28,29, 31, 32; Луқмон-13; Аҳзоб-73, Сабаъ-40; Зухруф-20, 21, 57-59; Жосия-23; Аҳқоф-5; Муҳаммад-20.
Мушриклардан бўлмангиз: Шуаро-213; Касас-88; Рум-31; Зумар-65,66; Ғофир-66; Фуссилат-37; Муҳаммад-19; Ваз-зориёт-51.
Мўмин ва кофирларнинг фарқи: Бакара-26,257; Ҳуд-24.
Мўмин билан фосиқ тенг тутилмайди: Сажда-18.
Мўминлар бир-бирининг дўстидир: Тавба-71.
Мўминлар оға-инидирлар: Ҳужурот-10.
Мўминлар ер юзининг халифасидирлар: Фотир-39.
Мўминларга озор берганлар: Аҳзоб-58.
Мўминларга азоб етказганлар: Буруж-4-10.
Мўминларнинг охиратлари ёруғдир: Ҳадид-12; Таҳрим-8.
Мўминларнинг иши итоат ва тавба эканлиш: Нур-51,52.
Мўминларнинг диний ва ахлоқий вазифалари: Муъминун-1-11.
Мўминларнинг кофирларга ва бир-бирларига нисбатан муносабатлари: Фатҳ-29.
Мўминларнинг нурлари: Таҳрим-8.
Мўминларнинг сиймоси: Фатҳ-29.
Мўминларнинг фазилатлари: Тавба-71,79.
Мўминларнинг вазифалари: Анфол-2-4; Раъд-19-24; Шўро-36-39; Маориж-22-35.
Мўминларнинг ва илм кишиларининг одоблари: Мужодала-11.
Собиийлар (фаришталарга сиғинувчилар): Бақара-62; Моида-69; Ҳаж-17.

Жамият
Адолатли бўлиш: Нисо-135; Моида-8; Шуаро-205-207; Сод-26.
Аллоҳ нозил қилган оятлар билан ҳукм килинг: Моида-48,49.
Аллоҳ ҳеч бир жонга тоқатидан ташқари нарсани таклиф килмайди: Бақара-286; Аъроф-42; Муъминун-62; Талоқ-7.
Аҳд-паймон, қасамёд: Моида-12; Фатҳ-10, 18; Мумтахана-212.
Бировни асоссиз зинокор деганларнинг жазоси: Нур- 4-5.
Бировнинг мулкига тажовуз: Нисо-161.
Боёнларнинг бузилиши: Ал-Исро-16.
Бузғунчилик жазоси: Моида-33.
Вазифа (мансаб) талаб қилишга асос: Юсуф-54-56.
Васият: Бақара-180-182; Нисо-12; Моида-106-108.
Гувоҳлик бериш: Бақара-143, 282; Нисо-135,.
Гувоҳликда билган нарсасини яширмоқ: Бақара-140,146, 283.
Гувоҳликда тўғрилик ва адолат: Моида-8,106,108; Юсуф-81; Талоқ-2; Маориж-33.
Етим ҳаққи ва етимга ёрдам: (қаранг: Ахлоқ).
Ёлғон гувоҳлик бериш: Бақара-42; Фурқон-72.
Ёмонликнинг жазоси шунга ўхшаш ёмонликдир: Шўро-40.
Жавобгарликнинг шахсийлиги: Нисо-84.
Жазо беришда адолат: Наҳл-126.
Интиқомни етган заҳмат баробарида олиш: Наҳл-126; Ҳаж-60;Шўро-40-41.
Ислоҳ қилмоқ: Бақара-182.
Кофирларга итоат этилмайди: Оли Имрон-149; Каҳф-28; Фурқон-52; Аҳзоб-1,48; Инсон-24; Алақ-19.
Кофирларнинг жазоси: Нисо-89; Моида-33; Фурқон-68,69.
Масъулиятнинт шахсийлиги: Нисо-112; Анъом-164; Юнус-41; Ал-Исро-15; Анкабут-12; Фотир-18; Зумар-7; Шўро-15; Нажм-38.
Маслаҳат, кенгашиш: Оли Имрон-159; Шўро-38.
Мақом ва мавқе: Анъом-132; Юсуф-54-56; Шуаро-83;Намл-15-1б;Сод-35.
Мерос: Нисо-7, 8,11,12,19,33,176; Фажр-19.
Мунофиқларга итоат этманг: Аҳзоб-1, 48.
Мусулмон раҳбар, амирга итоат қилингиз: Нисо-59, 83.
Мўмин мўминни билмай ўлдириб қўйса: Нисо-92.
Мўмин Аллоҳнинг халифасидир: Анъом-165.
Насронийлар ва яҳудийлар дўст тутилмайди: Моида-51.
Насронийлар ва яҳудийларга эргашманг: Бақара-120.
Ноҳақ йўл билан мол емаслик: Нисо-29.
Савдо ва судхўрлик: Бақара-275, 276, 278; Оли Имрон-130.
Салом берганга «Мўмин эмассан» демангиз: Нисо-94.
Салом бериш ва киришга изн сўрамоқ: Нур-27, 58, 59, 61.
Саломга ундан ҳам чиройлироқ алик билан жавоб беринг: Нисо-86.
Фоҳишалик жазоси: Нисо-15.
Фитна: Бақара-217; Нисо-91; Моида-71; Анфол-25,28, 39; Тавба-47,49; Аҳзоб-14.
Шариат: Моида-48;Шуро-13,21.
Шуурсиз кишиларни даъват қилмоқ беҳуда: Бақара-170, 171.
Яхши амал қилишга Аллоҳ номига ичилган қасам тўсқинчилик килмайди: Бақара-224, 225; Моида-89; Наҳл-91.
Яхши амалларга буюриш (амри маъруф), ёмонларидан кайтариш (нахий мункар): Оли Имрон-104, 110, 114; Аъроф-157; Тавба-71, 112; Хаж-41; Лукмон-17.
Ўлжани тақсимлаш: Хашр-7.
Ўғриликнинг жазоси: Моида-38.
Қасддан бир мўминни ўлдирганнинг жазоси: Нисо-93;
Қасос олиш: Бакара-178-179; Моида-45.
Қулларга адолат билан муомала қилиш: Бақара-177; Нисо-36,92; Моида-89; Наҳл-71; Нур-33; Мужодала-3; Балад-12,13.
Ҳалоллар ва ҳаромлар: Бақара-168,172, 173; Моида-3, .4,5, 88, 90; Анъом-119, 121, 145; Аъроф-32; Наҳл-115.
Ҳаром қилинган нарсаларни очарчиликда тановул этиш: Моида-3; Анъом-119; Наҳд-115.
Ҳақ (Аллох) инсонлар ҳавойи нафсларига эргашмайди: Мўминун-71.
Ҳақиқат тарафини олганнинг савоби: Нисо-85.

Оила
Бир неча аёлга уйланиш: Нисо-3; Аҳзоб-50.
Бола ва бола тарбияси: Анфол-28; Каҳф-45-46; Тоҳо-132; Тағобун-14-15; Таҳрим-6.
Болага муҳаббат: Оли Имрон-14; Каҳф-46; Сабаъ-37.
Боланинг ризқи: Бақара-233.
Боланинг сут ҳақи: Бақара-233; Луқмон-14; Талоқ-6.
Болаларни дуо қилиш: Бақара-128, 129; Оли Имрон-38-41; Аъроф-189; Иброҳим-40; Фурқон-74; Аҳқоф-15.
Етим аёлларга уйланиш: Нисо-127.
Зеб-зийнат ва тақинчоқлар: Аъроф-32; Наҳл-14; Зухруф-18.
Зино қилганларнинг жазоси: Нур-4-6,9,23-26.
Зинодан сақланиш: Ал-Исро-32; Нур- 30-31: Фурқон-68.
Зинонинг исботи: Нисо-15; Нур-6-9.
Зиҳор ва унинг каффорати: Аҳзоб-4; Мужодала-2,3,4.
Либос ва зийнат: Аъроф-26, 31; Наҳл-5, 81; Аҳзоб-55, 59; Нур-31, 60.
Мерос: Нисо-7,11,12.
Маҳр: Бақара-237; Нисо-4,20,21,24,25.
Насаби номаълум болалар: Аҳзоб-5.
Никоҳ (уйланиш, уйлантириш) шартлари: Бақара-221,235;: Нисо-3,22,23,24,25,127; Моида-5; Наҳп-72; Нур-32; Аҳзоб-37, 50.
Оила ахлоқи: Нисо-3,4, 129; Нур-22; Аҳзоб-55.
Оила бошлиғининг вазифаси: Марям-55; Тоҳо-132; Таҳрим-6.
Оила севги ва ҳузур маконидир: Рум-21.
Оилада муроса учун ҳакам чақириш: Нисо-35.
Ота-онага яхшилик қилиш ва уларга итоат: Ал-Исро-23-24; Анкабут-8; Луқмон-14,15; Аҳқоф-15.
Талоқ ва идда муддати: Бақара-228, 234, 235; Аҳзоб-49;Талоқ-1,2,4.
Талоқ бериш шартлари: Талоқ-1, 2, 6, 7; Бақара-227,
230; Мумтаҳана-10, 11.
Уйланиш мумкин бўлган ҳалол хотинлар: Моида-5.
Уйланиш ҳаром килинган хотинлар: Нисо-22-24.
Хотинлар учун диний ва ахлоқий фарзлар: Мумтаҳана- 12.
Хотинни бузуқ деган эр учун нима вожиб? Нур-6, 7.
Хотинларнинг мушриклар томонидан хўрланиши: Анъ-ом-139; Наҳл-58, 59; Зухруф-17; Тур-39; Нажм-21,22.
Эрини ёлғончи деб атаган аёл учун нима вожиб? Нур- 8-9.
Яхши (пок) хотинлар, ёмон хотинлар: Бақара-187,228, 229,232; Оли Имрон-15; Нисо-4,7, 15,19,25, 34; Аъроф-83; Аҳзоб-28, 30, 31; Ахқоф-15; Мумтаҳана-12.
Ҳайз: Бақара-222.

Инсон
Инсон авлодининг ғофиллиги: Анбиё-1-3.
Инсон Аллоҳга муҳтождир: Фотир-15.
Инсон ер юзининг халифаси (ўринбосари)дир: Бақара-30; Анъом-165; Аъроф-74; Юнус-14, 73; Намл-62; Фотир-39; Сод-26.
Инсон заиф яратилмишдир: Нисо-28.
Инсон ибодат этмоқ учун яратилган: Ҳижр-99; Ваз-зориёт-56, 57; Жин-18-20.
Инсон нутқи: Ар-Раҳмон-3,4.
Инсонга не мусибат етса, гуноҳлари туфайлидир: Рум-41; Шўро-30, 34.
Инсон ўз ҳирсига берилувчидир: Маориж-19-21; Фажр-16-20.
Инсон тўғри йўлга ҳидоят этилган: Инсон-3.
Инсонни жаҳаннамга тушириши мумкин бўлган ёмонликлар: Муддассир-43-47.
Инсонга энг яқин бўлган Зот Парвардигордир: Каҳф-16.
Инсоннинг Аллоҳ омонатига (шариати исломиядаги ибодатларга) толиблиги: Аҳзоб-72, 73.
Инсонга хизмат қилиш учун яратилган борлиқ ва имконлар: Бақара-29; Раъд-2-4; Иброҳим-32-34; Наҳл-5-14, 78, 80, 81; Ал-Исро-70; Анбиё-30-32; Ҳаж-36-37, 63, 65; Шуаро-132-134; Намл-60-64, 86; Қасас-71-73; Анкабут-60-63; Рум-20-25, 50; Луқмон-20,29, 31; Сажда-27; Сабаъ-24; Фотир-12, 13, 27,28; Есин-33-36; Зумар-6, 21; Ғофир-61-64, 79, 80; Зухруф-10-13; Жосия-12,13; Қоф-7-11; Ар-Раҳмон-1-12; Воқеа-58, 59,63, 65, 68-73; Мулк-15; Набаъ-6-16; Нозиот-30.
Инсоннинг ўзида аломатлар бордир: Фуссилат-53; Жо-сия-4; Ваз-зориёт-21; Ториқ-5-7.
Инсоннинг моҳияти: Юнус-12; Ҳуд-9-11; Юсуф-11; Ал-Исро-11,70, 83, 84; Каҳф-54; Анбиё-37; Ҳаж-66; Рум-33-36; Зумар-8,49; Фуссилат-49-51; Шўро-48; Таюбун-2, 3; Маориж-19-22; Балад-4; Одиёт-6-8.
Инсоннинг устунлиги: Бақара-34; Аъроф-11; Ҳижр-29-30; Ал-Исро-61-62, 70; Тағобун-3; Тин-4.
Инсоннинг яратилиши: Бақара-28, 30; Оли Имрон-6; Нисо-1; Анъом-2, 98; Аъроф-11,189; Ҳижр-26,28; Наҳл-4, 72; Ал-Исро-99; Тоҳо-55; Хаж-5; Муъминун-12-14, 79; Фурқон-54; Рум-19, 20, 54; Луқмон-28; Сажда-7-9; Фотир-11; Ёсин-36, 77; Вас-соффот-11; Сод-71-74; Зумар-6; Ғофир-67; Жосия-4; Қоф-16; Нажм-45, 46; Воқеа-57, 59; Нуҳ-14, 17; Қиёмат-37-39; Ториқ-5-7; Тин-4; Алақ-2.
Инсонлар бир миллат эдилар: Бақара-213.
Инсонлар орасидаги ўзаро фарқ: Ваз-зориёт-10-19.
Инсонларнинг фарқли имконларга соҳиб қилиниши сабаби: Зухруф-32.
Инсонларга фаолиятларига кўра даража берилади: Анъом-132; Аҳқоф-19.
Инсонларнинг қабилаларга ва миллатларга бўлиниб кетишларига сабаб: Ҳужурот-13.

Ахлоқ
Адолат: Бақара-282; Оли Имрон-18,21; Нисо-3,58,105, 135, 152; Моида-8, 42; Аъроф-29, 159, 181; Наҳл-76, 90; Анбиё-47; Аҳзоб-5; Шўро-15; Ҳужурот-9; Хадид-25; Мумтаҳана-8.
Афв этиш: Бақара-178; Оли Имрон-134, 159; Моида-13;Шўро-37,40,43.
Аёл ҳақлари: Нисо-19-21, 25, 32.
Аҳдга (ваъдага) вафо: Бақара-177; Оли Имрон-76; Моида-1; Анфол-56; Ал-Исро-34.
Ахлоқда ўрнак бўлувчи инсонлар: Инсон-7-10.
Бахиллик: Оли Имрон-180; Нисо-128; Тавба-34, 35, 76; Ҳадид-24; Тағобун-16; Лайл-8-11.
Баччабозлик: Аъроф-81.
Бирлик ва қардошлик: Бақара-220; Оли Имрон-28,103, 105; Анфол-63; Ҳужурот-10.
Бойлигига ғурурланган одам: Каҳф-32-44.
Бошқа кишининг кўлидаги нарсага кўз тикмоқ: Тоҳо-131.
Бузғунчилик, фасод: Моида-64; Ҳуд-85, 116; Раъд-25; Наҳл-88; Шуаро-183; Қасас-83.
Гўзал, яхши (фойдали) гап, сўз: Зумар.-18; Фуссилат-33; Муҳаммад-21.
Диний қардошлар: Тавба-11.
Динни ҳазил-масхара килганлар  дўст тутилмайди: Моида-57.
Етим ҳаққи ва етимга ёрдам: Бақара-83, 177, 215,220; Нисо-2, 3, 6, 8,10, 36, 127; Анъом-152; Ал-Исро-34; Каҳф-82; Фажр-17; Балад-15.
Ёмон нафс: Юсуф-53.
Ёмон орзуларга, хавойи нафсга эргашмоқ: Нисо-135; Аъроф-176; Каҳф-28; Тоҳо-16; Шўро-15; Муҳаммад-14.
Ёмон макр ўз эгаларини ҳалок қилур: Фотир-43.
Жўмардлик намунаси бўлган кишилар: Ҳашр-9.
Зино: Ал-Исро-32; Нур-2; Фурқон-68; Мумтаҳана-12.
Зулм ва золимлар: Бақара-124,258; Нисо-168,169; Мо-ида-45; Анъом-21, 129, 135; Аъроф-44; Тавба-109; Ҳуд-18, 100-102; Юсуф-23; Иброҳим-27,45; Зумар-47; Шўро-40; Аҳқоф-10.
Инсон: Наҳл-4.
Инсонларнинг ҳақларига тажовуз: Шуаро-183.
Инсонларнинг орқасидан ғийбат қилиш: Ҳужурот-12; Ҳумаза-1.
Исроф: Нисо-6; Анъом-141; Аъроф-31; Ал-Исро-27; Фурқон-67.
Иффат: Мўминун-5-7; Фурқон-68; Маориж-29-31.
Иффатли фақирлар: Бақара-273.
Ичкилик: Бақара-219; Нисо-43; Моида-90,91.
Иш ва тижорат ахлоқи: Нисо-29; Аъроф-85; Ал-Исро-35; Шуаро-181; Ар-Раҳмон-8, 9; Мутаффифун-1-6.
Кибр: Наҳл-23; Ал-Исро-37; Луқмон-18.
Лақаб қўймоқ: Ҳужурот-11.
Манфаат ҳирси: Одиёт-8.
Марямнинг иффати: Марям-20-23.
Марҳамат, раҳмат: Оли Имрон-159; Анъом-12; Ал-Исро-24; Рум-21; Фатҳ-29; Балад-17.
Мўминлар динидан кайтса: Моида-54.
Нафсни гуноҳ билан кўмиб, хорлаган ноумид бўлур: Шамс-10.
Одам ўлдирмоқнинг жазоси: Нисо-92, 93.
Одамлар кўрсин деб эҳсон килиш: Нисо-38.
Омонатга садоқат ва хиёнат: Нисо-58; Анфол-27; Маориж-32.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) нинг ахлоқлари: Оли Имрон-159; Калам-4.
Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам) да гўзал намуна бор : Аҳзоб-21.
Риё: Бақара-264,266; Оли Имрон-188; Нисо-38,39,108; Моъун-6.
Сабр ва тоқат: Бақара-45,153,250; Оли Имрон-200; Анъом-34; Ҳаж-35; Луқмон-17; Аҳқоф-35; Балад-17; Аср-3.
Севги: Оли Имрон-31; Моида-54; Марям-13; Тоҳо-39.
Солиҳ бандаларнинг сифатлари: Бақара-43, 177, 189;
Оли Имрон-92; Моида-2; Мужодала-9.
Соғлом қалбли бўлиш: Вас-соффот-84.
Тўғри сўз: Аҳзоб-70.
Тўғриларнинг мукофотлари: Фуссилат-30-32.
Тўғрилик, эгрилик: Оли Имрон-161; Тавба-7; Ҳуд-112; Шўро-15.
Тўғри гувоҳлик бериш: Нисо-135; Моида-8; Фурқон-72; Талоқ-2; Маориж-33.
Уйга киришда изн сўраш: Нур-28.
Хайрли ишлар, яхшиликлар: Бақара-110; Оли Имрон-114;Нисо-127;Ҳаж-И.
Хиёнат: Нисо-107; Анфол-71.
Шаҳватларга эргашган кимсалар: Марям-59.
Энг ёмон иллатлар: Ҳужурот -12.
Эҳсон: Ал-Исро-7; Анкабут-69; Аъроф-56, 161; Аҳ-қоф-12; Бақара-83,112,177,195,229; Зумар-10, 34; Зориёт-16; Луқмон-3, 22; Моида-85,93; Мурсалот-44; Нажм-31; Нисо-125,128; Наҳл-30,90,128; Оли Имрон-134, 148, 172; Ар-раҳмон-60; Вас-соффот-80, 105,110,121,131; Тавба-91, 100, 120; Юнус-26; Юсуф-22, 78, 90; Касас-14, 77; Ҳуд-115;Ҳаж-37.
Юмшоқ сўз бўлиш: Ал-Исро-28.
Юсуф (алайҳиссалом)нинг иффати: Юсуф-23-34, 51.
Яхши амаллари оғир келганларнинг мукофоти: Қориа-6-7.
Яхши одамларнинг ажр-мукофотлари: Бақара-201,202; Анъом-160; Инфитор-13; Мугаффифун-18-28; Лайл-5-7; Баййина-7-8.
Яхши сўз: Нисо-5.
Яхшилар билан ёмонларни Аллоҳ баробар кўрмайди: Жосия-21.
Яхшилар учун фаришталар дуоси: Ғофир-7-9.
Яхшилик ва ёмонлик: Раъд-6, 22; Ал-Исро-7; Намл-89-90; Касас-84; Фуссилат-34, 46.
Яхшилик қилмоқ: Нахл-30.
Яхшиликларнинг боқий қолувчилари: Каҳф-46; Марям-76.
Яxшиликнинг  энг афзаллари: Балад-11-16.
Яхшиликлари оз бўлганларнинг жазоси: Қориа-8-11.
Ҳасад: Бақара-109; Нисо-54; Фалақ-5.

Илм, ақл, тафаккур, ибрат
Аллоҳдан бошқанинг билими чеклидир: Бақара-30-33, 255; Юсуф-76; Луқмон-34.
Аллоҳдан илм сўрамоқ: Тоҳо-114.
Аллоҳнинг борлиги ва қудратига коинот ва инсон вужудидаги аломатлар: Фуссилат-53; Ваз-зориёт-20, 21.
Ақл эгалари, оқиллар: Бақара-164, 197, 269; Оли Им-рон-7, 190; Моида-100; Раъд-19; Иброҳим-52; Сод-29, 43; Зумар-9, 18, 21; Ғофир-54; Талоқ-10.
Ақлни ишлатишга, фикрлашга чорлаган оятлар: Бақара-44, 73, 76, 164, 242; Оли Имрон-65, 118; Анъом-32,151; Аъроф-169; Анфол-22; Юнус-16, 42, 100; Ҳуд-51; Юсуф-109; Раъд-3; Наҳл-12, 67; Анбиё-10, 67; Ҳаж-46; Муъминун-80; Нур-61; Фурқон-44; Шуаро-28; Қасас-60; Анкабут-35, 63; Рум-24,28; Ёсин-62, 68; Вас-соффот-138; Зумар-42; Ғофир-67; Жосия-5; Ҳадид-17; Ҳашр-21; Мулк-10.
Билганини ўргатмоқ даркорлиги: Бақара-129,151,159, 174; Тавба-122; Абаса-1, 4.
Билмасдан ҳукм юргизмоқ: Анъом-144; Ҳаж-8; Луқмон-20.
Гумон ҳақиқат ўрнига ўтмайди: Юнус-36; Нажм-28.
Жоҳиллардан йироқ бўлиш: Бақара-67; Моида-50; Анъом-35; Аъроф-199; Ҳуд-46.
Иймонсиз кишиларнинг оқибатлари: Оли Имрон-137; Анъом-6, 11; Юсуф-109; Наҳл-36; Намл-69; Рум-10, 42; Фотир-44; Муҳаммад-10.
Илм эгалари, олимлар: Оли Имрон-18; Нисо-162; Ал-Исро-107; Хаж-54; Шуаро-197; Анкабут-43; Фотир-28; Мужодала-11.
Илмга ташвиқ: Наҳл-43; Тоҳо-114; Зумар-9; Мужодала-11; Алақ-1,5.
Инсон билолмайдиган нарсалар: Раъд-8; Луқмон-34.
Сўраб билиш: Анбиё-7.
Тафаккур, фикр: Бақара-266; Оли Имрон-191; Анъом-50; Аъроф-176, 184; Юнус-24; Раъд-3; Наҳл-11, 44, 69; Рум-8,21; Сабаъ-46; Зумар-42; Жосия-13; Хашр-21.
Тушуниб ибрат олиш зарур бўлган баъзи оятлар: Юнус-5, 6, 12; Раъд-19г 25; Мўминун-21, 30; Шуаро-7-9; Анкабут-15,24, 34, 35; Ёсин-71; Сод-27; Шўро-39; Духон-38, 39; Жосия-4; Мулк-19; Ториқ-5-7.
Фол очиш, сеҳргарлик, дам солиш: Бақара-102; Моида-90; Фалақ-1-4.
Шошилиб ҳукм чикармоқ: Нисо-94; Ҳужурот-6.
Ўқишни Аллоҳнинг номи билан бошлаш: Алақ-1.
Қалам ва ёзув: Қалам-1; Алақ-4,5.
Ғайб сирларини билиш Аллоҳга хосдир: Бақара-33; Анъом-59; Аъроф-188; Ҳуд-123; Наҳл-77; Каҳф-26; Ма-рям-78; Фурқон-6; Намл-65; Лукмон-34; Сабаъ-48; Фотир-38; Ёсин-76; Ҳужурот-18; Калам-47; Жин-26.
Ҳикмат: Бақара-269; Нисо-54; Аҳзоб-34; Сод-20; Зухруф-63; Камар-5; Жумъа-2.

Ибодат
Бомдод намози: Нур-58.
Жума намози: Жумъа-9, 10.
Закот: Бақара-43, 83,110,177,277; Нисо-77; Моида-12, 55; Аъроф-156; Тавба-5, 11, 71; Марям-31; Анбиё-73; Хаж-78; Муъминун-4; Нур-37, 56; Намл-3; Луқмон-4; Аҳзоб-33; Фуссилат-7; Мужодала-13; Муззаммил-20; Баййина-5.
Закот кимларга берилади: Тавба-60.
Каффорат рўзаси: Нисо-92; Моида-89; Мужодала-4.-
Масжидлар Аллоҳникидир: Жин-18.
Масжидларни ким обод қилади: Тавба-18,19.
Намоз: Бақара-3,43,45, 83,110, 153, 177,238, 239,277; Нисо-77, 162; Мовда-12, 55,58,91,106; Анъом-72,92,162; Аъроф-170; Анфол-3, 35; Тавба-5,11, 71; Юнус-87; Раъд-22; Иброҳим-31, 37, 40; Марям-31, 59; Тоҳо-14, 132; Ан-биё-73; Ҳаж-35, 78; Муъминун-2,9; Нур-37, 56; Намл-3; Рум-31; Луқмон-4, 17; Аҳзоб-33; Фотир-18, 29; Мужода-ла-13; Маориж-22, 23, 34; Муззаммил-20; Баййина-5.
Намоз фаҳш ва ёмонликдан асрайди: Анкабут-45.
Намоз вақтлари: Ал-Исро-78; Тоҳо-130; Рум-17, 18.
Намозларини «унутиб» қўювчи намозхонлар: Моъун-4,5.
Намозни зое қиладиган кишилар: Марям-59.
Намозни қисқартириб ўқиш: Нисо-102-103.
Ов ва жанг пайтидаги ибодат: Моида-1, 2, 94, 96.
Рўза учун фидя: Бақара-184.
Сархушликда ўқилган намоз: Нисо-43.
Уруш пайтидаги намоз: Нисо-102.
Эхромли бўлганда ов қилиш: Мовда-95.
Ҳаж: Бақара-189, 196-200,203; Мовда-1, 2; Ҳаж-26-37.
Ҳаж ва умра: Бақара-158, 196.
Ҳажнинг одоби: Моида-1, 2.
Ҳожиларга сув бериш: Тавба-19.
Хуфтон намози: Нур-58.

Иқтисодий масалалар
Бахиллик: Бақара-195; Оли Имрон-180; Нисо-36, 37; Тавба-34, 35; Ал-Исро-29, 31,100; Фурқон-67; Мухаммад-37/38; Ҳадид-23, 24; Ҳашр-9; Тағобун-16; Лайл-8.
Бировнинг мулкига тажовуз: Нисо-161.
Бировнинг хақини ейиш: Бақара-188.
Бойлик билан ғурурланиш: Каҳф-32-34; Қасас-76-82.
Бойларнинг молу мулкида йўқсилларнинг хаққи бор: Ваз-зориёт-19; Маориж-24,25.
Бойликка ортиқча ҳирс қўйиш: Оли Имрон-14; Тав-ба-24, 35, 58, 59,75, 76; Фатҳ-15; Мунофиқун-9; Фажр-20. Бойлик устунлик сабаби бўлолмайди: Касас-78-82; Аба-са-1-10.
Бойлик фақат бой-бадавлат кишиларнинг орасида ай-ланиб қолмаслиги керак: Ҳашр-7.
Бойликни яшириб юриш: Оли Имрон-49; Тавба-34, 35; Ҳумаза-1-4.
Дунё ва охират савоби: Оли Имрон-145,148; Нисо-134.
Дунё неъматлари: Оли Имрон-14; Ҳадид-23.
Дунё ҳаёти бир синовдир: Анкабут-2, 3.
Дунё ҳаёти фақат (бир нафаслик) ўйин-кулгидир: Анъом-32; Анкабут-64; Муҳаммад-36; Ҳадид-20.
Дунё ҳаётининг кечиши: Каҳф-45; Ҳадид-20.
Жўмардлик (инфоқ-эҳсон қилувчилар): Бақара-267- 268; Ал-Исро-26.
Закот: Нисо-77; Тавба-5,11, 67, 79; Фуссилат-7.
Закот кимга берилади: Тавба-60.
Закот фақирларнинг ҳақидир: Ваз-зориёт-19; Маориж-24,25.
Зироат: Бақара-267; Анъом-95, 99, 141; Аъроф-58; Юсуф-47; Шуаро-148; Сажда-27; Воқеа-63, 65.
Исрофгарчилик: Ал-Исро-29; Фурқон-67.
Исроф ва бахиллик: Анъом-141; Аьроф-31; Ал-Исро-26, 27, 29; Фурқон-67.
Кимларга мол-мулклари берилмайди: Нисо-5.
Кундуз яшаш ва касб учундир: Юнус-67; Ал-Исро- 12; Ғофир-61; Набаъ-11.
Мол-давлатни охират ободлига учун сарфлаш: Касас-77.
Мол-дунё ва бола-чақа фитна, синовдир: Анфол-28; Тағобун-14,15.
Ноҳақ, ҳаром мол топмоқлик, ўзгалар ҳақини ўзлаштирмоқлик: Бақара-188; Нисо-29, 161; Моида-38, 39.
Ризқ: Раъд-26; Наҳл-114; Ал-Исро-30; Анкабут-60-62; Сабаъ-24,36,39-
Ризқларни фарқли қилган Аллоҳцир: Наҳл-71.
Саъй-ҳаракат: Нажм-39, 40; Лайл-4.
Судхўрлик: Бақара-275, 276, 278, 279; Оли Имрон-130; Нисо-29,160, 1б1;Рум-39.
Темир маъданининг хосияти: Ҳадид-25.
Тижорат: Бақара-188,198, 282; Нисо-29-31; Моида-1;
Нур-37;Жумъа-9-10.
Фақат дунёни кўзлаш: Ал-Исро-18.
Фойдасиз машғулият: Муъминун-3.
Ўзганинг молини тортиб олмоқ: Бақара-188; Нисо- 29-31.
Ўлчов ва тарози, вазн: Анъом-152; Аъроф-85; Ҳуд-84,85; Ал-Исро-35; Шуаро-181,182; Ар-Раҳмон-7-9; Мугаффи-фун-1-7.
Қимор: Бақара-188,219; Нисо-29, 31; Моида-90,91.
Ҳаёт имтиҳондир: Оли Имрон-153; Ҳуд-7; Муҳаммад-31.
Ҳар банда Аллоҳга муҳтождир: Фотир-15; Муҳаммад-38.
Ҳалол емоқ ва ичмоқ- Бақара-168,172, 173; Моида-3-5, 87, 88; Анъом-118, 119,142,145; Наҳл-114, 115; Ҳаж-28.
Ҳаром ейиш ва ичиш: Бақара-173, 219; Нисо-43; Моида-3, 90,91, 93; Анъом-121,138; Наҳл-67, 115; Ҳаж-30.

Коинотга оид оятлар
Аллоҳ ёмғир билан ўлик ерга жон ато этади: Наҳл-65; Рум-50; Фотир-9; Фуссилат-39; Зухруф-11; Жосия-5; Қоф-11;Абаса-25-32.
Арш: Аъроф-54; Тавба-129; Юнус-3; Ҳуд-7; Раъд-2; Тоҳо-5; Анбиё-22; Муъминун-86, 116; Фурқон-59; Зухруф-82; Ҳадид-4; Буруж-15.
Арш узра Аллоҳнинг муставийлиги: Раъд-2; Фурқон-59; Сажда-4; Ҳадид-4.
Аршни кўтариб турадиган фаришталар: Ғофир-7; Ал-ҳоқка-17;
Аршнинг соҳиби Аллохдир: Намл-26; Буруж-15.
Ернинг яратилиши: Анъом-101; Аъроф-54; Юнус-3; Ҳуд-7; Раъд-3; Ҳижр-19, 85; Наҳл-3; Анбиё-30; Фурқон-59; Сажда-4; Фуссилат-9-11; Қоф-38; Ҳадид-4; Талоқ-12;Набаъ-6.
Коинотнинг яратилиши: Анъом-101; Аъроф-54; Юнус-3; Ҳуд-7; Ҳижр-85; Наҳл-3; Анбиё-30; Фурқон-59; Саж-да-4; Фуссилат-11; Қоф-38; Ҳадид-4; Талоқ-12.
Коинотдаги тартиб: Анбиё-22; Мўлк-3,4.
Курсий: Бақара-255.
Ой муайян муддатгача жараёнда-бўлади: Раъд-2; Луқмон-29; Фотир-13; Есин-39, 40; Зумар-5; Ар-Раҳмон-5.
Ойнинг яратилиши: Аъроф-54; Юнус-5; Анбиё-33; Фурқон-61.
Осмонлар ва ернинг ҳукмронлиги Аллоҳга хосдир: Бақара-107; Оли Имрон-189; Моида-40; Тавба-116; Нур-42; Ёсин-83; Зумар-62, 63; Шўро-49; Зухруф-85; Жосйя-27; Фатҳ-14; Ҳадид-2, 5; Буруж-9.
Осмонлар етти қават ҳолида яратилган: Бақара-29; Ал-Исро-44; Муъминун-17, 86; Фуссилат-12; Талоқ-12; Мулк-3; Нуҳ-15; Набаъ-12.
Осмонларни яратган Зот: Бақара-117; Анъом-14,73,101; Иброҳим-32; Фотир-1; Шўро-11; Ваз-зориёт-47; Тағо-бун-3; Нозиот-27.
Осмонларнинг яратилиши: Анъом-101; Аьроф-54; Юнус-3; Ҳуд-7; Раъд-2; Ҳижр-85; Наҳл-3; Анбиё-30, 32; Фурқон-59; Луқмон-10; Сажда-4; Фуссилат-11; Қоф-38; Ваз-зориёт-47; Ҳадид-4; Талоқ-12.
Осмонларнинг аввал тутун (туман) ҳолида эканлиги: Фуссилат-11.
Тақвим (ой, йил, мавсум): Бақара-189,194,217; Моида-2, 97; Анъом-96; Тавба-5, 36; Юнус-5; Наҳл-12; Ал-Исро-12; Ҳаж-47; Рум-4; Сажда-5; Маориж-4.
Тоғларнинг яратилиши: Раъд-3; Ҳижр-19; Наҳл-15; Қоф-7; Нозиот-32.
Тоғларнинг ҳаракат этиши: Намл-88.
Юлдузларнинг яратилиши: Аъроф-54.
Юлдузлар фалакда сузиб юрадилар: Ёсин-40.
Қуёшнинг яратувчиси: Аъроф-54; Юнус-5; Анбиё-33.
Куёшнинг яратилиши: Фурқон-61; Нуҳ-16; Набаъ-13.
Қуёшнинг вақт ҳисоби учун яратилиши: Анъом-96.
Қуёшнинг ҳаракати: Анбиё-33; Ёсин-38,40.

Ўлим ва ўлимдан кейин
Ажал: Нисо-77; Анъом-2; Юнус-49; Ҳуд-3; Нуҳ-4.
Ажал муддати сурилмайди: Аъроф-34; Юнус-49; Наҳл-61; Мўминун-43; Мунофиқун~11.
Азоб фаришталари: Алақ-18.
Аросат ва аросат аҳли: Аъроф-46-49.
Гуноҳкорларнинг охиратдаги пушаймонлари: Фажр-21-24.
Жаннат: Тавба-72; Раъд-23; Наҳл-31; Каҳф-31; Марям-61; Тоҳо-76; Фотир-33; Сод-77; Ғофир-8; Вас-соффот-54; Баййина-8.
Жаннат шароби: Вас-соффот-45-47; Тур-23; Воқеа-18,19; Инсон-5,6,15-18; Набаъ-34; Мутаффифун-25-28; Ғошия-14.
Жаннатнинг мисоли: Раъд-35.
Маъво жаннати: Нажм-15.
Фирдавс жаннати: Каҳф-107; Муъминун-11.
Жаҳаннам азоби: Мулк-6; Муддассир-26-30.
Жаҳаннам инсонлар ва жинларга тўлажакдир: Ҳуд-119; Сажда-13.
Жаҳаннам суви: Вас-соффот-67; Воқеа-42,54,55; Набаъ-24,25; Ғошия-5.
Жаҳаннамда кофирларнинг аҳволи: Иброҳим-16,17; Каҳф-29;Мулк-6-11.
Жаҳаннамда ўлим йўкдир: Тоҳо-74; Аъло-12, 13.
Жаҳаннамнинг етги дарвозаси бордир: Ҳижр-44.
Жаҳаннамнинг чексизлиги: Қоф-30.
Заққум дарахти: Духон-43; Воқеа-52.
Кавсар: Кавсар-1.
Маҳшарда кўр ҳолда тириладиганлар: Тоҳо-124-128.
Номаи аъмоли орқаларидан берилганлар: Иншиқоқ-10-15.
Номаи аъмоли ўнг томонидан берилганлар: Ал-Исро-71; Ал-ҳоққа-19-23; Иншиқоқ-7-9.
Номаи аъмоли чап томонидан берилганлар: Ал-ҳоққа-25-37.
Охират даҳшати: Ғофир-18.
Охиратга иймон: Бақара-4,46, 177; Нисо-38, 39, 59,162; Анъом-113; Аъроф-147; Тавба-18, 19, 44; Наҳл-22; Луқмон-4; Маориж-26.
Охиратга ҳозирлик: Бақара-110; Ҳаж-77; Ҳашр-18; Қиёмат-13.
Охиратда ҳамма сирлар юзага чиқади: Ториқ-9.
Охиратда ҳукмронлик Аллоҳгадир: Инфитор-19.
Охиратда ҳар бир кишининг қилган амалига яраша мукофот ёки жазо берилади: Зумар-70; Залзала-7, 8.
Охиратда инсон бошқа ўлмайди: Духон-56.
Охиратда инсон аъзолари шоҳидлик берадилар: Фуссилат-20-22;
Охиратда золимларнинг узр-баҳоналари фойдасиздир: Ғофир-52.
Охиратда зулм йўқдир: Ғофир-17; Жосия-22.
Охиратдаги масъуд ва бадбахт юзлар: Оли Имрон-106-107; Абаса-38-42.
Охиратдаги пушаймон фойда бермайди: Иброҳим-44.
Охиратдаги сўроқ: Анкабут-13; Аҳзоб-8; Такосур-8.
Охиратдаги мукофот: Каҳф-30, 31, 107, 108; Марям-60-63; Тоҳо-75, 76; Ҳаж-23; Фурқон-75-76; Вас-соффот-41-49; Сод-49-54; Зухруф-68-73; Духон-51-57; Тур-17; Ар-Раҳмон-46-75; Инсон-11, 12.
Охиратдаги ҳисоб-китоб: Оли Имрон-30; Иброҳим-51; Ал-Исро-13,14, 71,72; Каҳф-47-49.
Охиратдага адолат: Оли Имрон-25; Нисо-109; Юнус-54; Наҳл-111; Анбиё-47; Сабаъ-26
Сур: Тоҳо-102; Намл-87; Ёсин-51; Зумар-68; Қоф-20; Ал-ҳоққа-13; Муддассир-8.
Фирдавсга ворис бўлганларнинг вазифалари: Муьми-нун-1-11.
Ҳашр (қиёмат кунида инсонларнинг Аллоҳ ҳузурида тўпланиши): Анъом-94, 134; Ҳижр-85; Наҳл-84-88; Ал-Исро-71; Каҳф-48; Тоҳо-15; Ҳаж-7; Анкабут-5; Рум-43; Зумар-68-69; Шўро-7, 22; Ал-ҳоққа-18; Мурсалот-38; На-баъ-39;
Ўлим: Оли Имрон-185; Нисо-18, 78; Анъом-61, 93; Анбиё-34,35; Аҳзоб-16; Зумар-30, 42; Жумъа-6-8.
Ўлим ва ҳаёт имтиҳон учун берилган: Мулк-2; Анбиё-35; Анкабут-57; Ар-Раҳмон-26, 27.
Ўлим вақтидаги пушаймонлик: Муьминун-99, 100.
Ўлим мастлиги: Қоф-19.
Ўлимдан кейин қайта тирилиш: Ҳуд-7; Наҳл-38, 39; Ал-Исро-49-52, 97-99; Марям-66; Анкабут-19, 20; Рум-56.
Қабр ва қабр ҳаёти: Тавба-84; Ғофир-46; Мумтаҳана-13; Абаса-21; Такосур-1, 2.
Қиёмат аломатлари: Каҳф-97,98; Анбиё-96, 97; Намл-82; Зухруф-61; Муҳаммад-18; Қиёмат-6-10.
Қиёмат билими Парвардигор ҳузуридадир: Аъроф-187; Аҳзоб-63; Фуссилат-47.
Қиёмат бўлиши шак-шубҳасиздир: Жосия-32.
Қиёмат ва ундан кейин: Каҳф-47, 48; Тоҳо-105-112.
Қиёмат воқеаси ва инсонлар: Ҳаж-1-2.
Қиёмат даҳшати: Луқмон-33; Мурсалот-6-11; Абаса-33-42.
Қиёмат манзаралари: Иброҳим-48; Тур-9-10; Воқеа-1-7; Ал-ҳоқка-13-16; Муззаммил-14, 17-18; Набаъ-18-20; Инфитор-1-4; Иншиқоқ-1-5; Залзала-1-5; Қориа-1-5.
Қиёмат шубҳасиз келади: Каҳф-21; Хаж-7.
Ҳар бир нарсани ёзиб турувчи икки фаришта: Қоф-17,18; Инфитор-10-11.

Уруш, жиҳод
Аҳд-паймонни бузмаслик: Анфол-56, 58; Тавба-12,13.
Аҳли китобга бирлик мурожаати: Оли Имрон-64.
Аҳли китобга чақириқ (Кофирларга итоат этманг): Оли Имрон-149; Анкабуг-46.
Аҳли китобга итоат қилмоқ: Оли Имрон-100, 105.
Асирларга яхши муомала: Бақара-177; Анфол-70-71; Муҳаммад-4; Инсон-8-12.
Бирлик, биродарлик: Оли Имрон-103-105; Анфол-46.
Бузғунчилар: Бақара-8-12, 204-206.
Бузғунчиларга, фосиқ кишиларга ишонмангиз: Шуаро-151, 152; Ҳужурот-6; Мумтаҳана-10.
Душман миллатларга муносабат: Оли Имрон-28, 73;
Душманларга қарши қувват тўплаш: Нисо-71; Анфол-60;Тавба-41.
Жиҳод амри: Тавба-73.
Жиҳод учун тайёр бўлмоқ: Оли Имрон-200.
Жиҳоддан қочганлар: Тавба-81, 85, 87,90,95,96.
Жиҳод: Нисо-95, 96; Анфол-72; Тавба-19, 20, 41, 44; Фурқон-52; Ҳаж-78; Ҳужурот-65.
Зафар Аллоҳдандур: Оли Имрон-123,140, 148.
Зафар Аллоҳ мадад берган кишиларникидир: Оли Имрон-160; Моида-56; Тавба-14; Рум-2-5.
Зафар Исломдадир: Анбиё-44; Нур-55; Фатҳ-28.
Интиқом ва афв: Шўро-39, 41.
Кофирлар  (мунофиқлар ) дўст тутилмайди: Оли Имрон-118-120.
Мадина яҳудийларини жазолаш: Ҳашр-2-4.
Миллатлараро келишув ва аҳд-паймон: Нисо-90-92.
Сафарбарлик: Нисо-71; Тавба-41.
Сулҳ: Нисо-90-91; Анфол-61-63; Ҳужурот-9.
Сулҳ ва уруш: Мумтаҳана-8, 9.
Уруш (жанг): Бақара-190-194, 216, 217, 244, 246; Оли Имрон-195; Нисо-71-78, 84; Анфол-39-40; Тавба-5, 12,29; Аҳзоб-20,25, 26.
Уруш амри:Тавба-12, 123.
Уруш (жанг)да Аллоҳта таваккул қилмоқ: Оли Им-рон-160-173; Анфол-49; Тавба-25,26.
Уруш (жанг) ва мунофиқлар: Оли Имрон-154-156, 166-168; Нисо-72,73,77,78,91,141; Анфол-49; Тавба-42,53, 65, 66, 81-83, 86, 87,90, 93-95; Нур-53-54; Аҳзоб-9-20, 24; Мухаммад-20, 21; Фатҳ-11, 12,15,16.
Урушга оид ҳукмлар: Муҳаммад-4.
Уруш пайтида бетарафларга муносабат: Нисо-90, 91.
Урушда сабот ва сабр: Нисо-104; Анфол-15-16, 45.
Урушга тайёргарлик: Анфол-60.
Уруш тартиби, интизоми: Бақара-190-193; Нисо-95; Анфол-7-8, 39,42-44, 65-67; Тавба-13-15, 36-40,91,92,122; Ҳаж-39,40; Муҳаммад-4,20-21.
Уруш ҳолатида сулҳ таклифи: Муҳаммад-35.
Фитна қотилликдан ҳам каттароқ (гуноҳ)дир: Бақара-217.
Ўлжалар: Анфол-1,41, 69.
Ўлжа ва унинг тақсими: Ҳашр-6-9.
Каҳрамонлик: Бақара-248-251.
Ҳаром (уруш ман этилган) ойларда уруш (жанг) қилиш: Бақара-194,217; Тавба-5, 36, 37.
Турли жойлар, шахслар ҳақидаги ва бошқа оятлар
Абу Лаҳаб ва унинг хотини: Масад-1-5.
«Албатта, Роббимиз — Аллоҳ» деб, тўғри йўлда устивор бўлганлар: Аҳқоф-13.
Ал-мийсоқ: Аъроф-172.
Асҳоби киром: Тавба-100, 117; Хаж-58; Ҳашр-9.
Аҳли байт (Пайғамбарнинг хонадон аҳли): Аҳзоб-33.
Бадр: Оли Имрон-123.
Байтул-Маъмур: Тур-4.
Байтул-Ҳаром (Каъба): Моида-2.
Бахтсиз инсонлар: Ҳуд-105-107.
Бутлардан шафоат истаганлар: Юнус-18. ,
Бўҳтон (Хазрати Оишага нисбатан): Нур-11-18.
Дуода ҳаддан ошмаслик: Аьроф-55,205.
Дуоларнинг қабули: Бақара-186; Шўро-20.
Жинлар оташдан яратилганлар: Ар-Раҳмон-15.
Жинлар Қуръонга иймон келтиришган: Аҳқоф-29-32; Жин-1-15.
Жоҳилият: Аҳзоб-33.
Жоҳилият даври ҳукми: Моида-50.
Жувдий тоғи: Ҳуд-44.
Зайд ва Зайнаб ҳақидаги оят: Аҳзоб-37.
Зикр: Оли Имрон-191; Ҳаж-35.
Зикр ва тасбеҳ: Аҳзоб-41, 42.
Зикр одоби: Аъроф-205.
Зулмат ва нур: Бақара-257; Моида-16; Анъом-1; Раъд-16; Иброҳим-1; Аҳзоб-43; Фотир-20; Хадид-9; Талоқ-11.
Иблиснинг исёни: Бақара-34; Аъроф-11-13; Ҳижр-28-34; Ал-Исро-61-62; Каҳф-50; Тоҳо-116.
Истиғфор (кечирим, мағфират): Оли Имрон-135; Нисо-106; Муҳаммад-19; Ваз-зориёт-18; Мунофиқун-5, 6; Муззаммил-20.
Катта гуноҳлар: Нисо-31; Нажм-32. Каъба: Моида-97.
Лавҳул-Маҳфуз: Намл-75; Буруж-22.
«Лот», «Уззо»,
«Манот» санамлари: Нажм-19,20.
Мадина: Тавба-120.
Мадина аҳли: Аҳзоб-13.
Мадян: Тоҳо-40; Қасас-22, 23.
Маймун ва чўчқаларга айлантирилганлар: Моида-60.
Макка: Оли Имрон-96; Фатҳ-24.
Марва: Бақара-158.
Масжидул Ҳаром: Бақара-144,149, 150; 217; Анфол-34; Тавба-7, 28; Ҳаж-25; Фатҳ-27.
Миср: Юнус-87; Юсуф-21, 99; Зухруф-51.
Мусибатлар имтиҳондир: Бақара-155-157, 214.
Мукаддас Ер: Моида-21.
Нажот топувчи инсонлар: Аср-3.
Нур: Нур-35.
Нур Аллохдандир: Нур-40.
Поклик: Моида-6,100; Анфол-37; Тавба-108; Воқеа-79; Муддассир-4.
Рамазон ойи: Бақара-185.
Руҳнима: Ал-Исро-85.
Руҳул-Амин (Жаброил алайҳиссалом): Шуаро-193.
Руҳул-Қудус: Бакара-87, 253; Моида-110; Наҳл-102.
Салом диёри: Юнус-25.
Сафо: Бақара-158.
Таваккул: Фурқон-58; Шуаро-217; Намл-79; Аҳзоб-3,48;Тағобун-13.
Тавба: Бақара-160; Оли Имрон-89; Нисо-16, 18; Мои-да-39; Анъом-54; Ҳуд-61, 90, 112; Тоҳо-82; Нур-31; Қасас-67; Таҳрим-8.
Тақвонинг соҳиблари: Бақара-2-5, 177; Оли Имрон-133-136; Ваз-зориёт-15-19.
Тақвонинг шарофати: Ҳужурот-13.
Тақдири азал: Анъом-59; Тавба-51; Қамар-49; Ҳадид-22.
Туво водийси: Тоҳо-12; Нозиот-16.
Тур тоғи: Бақара-63; Нисо-154; Марям-52; Қасас-46; Тур-1-
«Шу дунё ҳаётидан бошқа ҳеч нарса иуқ» деганлар: Анъом-29.
Чап томон эгалари: Воқеа-9, 41-57; Балад-19.
Ҳудайбия қасамёди: Фатҳ-10.
Яхши, ажр келтирувчи амаллар: Бақара-216; Нисо-170, 171;Аъроф-188.
Яхшилик ва ёмонлик Аллоҳдандир: Юнус-107; Наҳл-53-54; Фатҳ-11.
Ўш томон эгалари: Воқеа-8,27-40,90,91; Муддассир-39; Балад-18.
Қадр кечаси: Қадр-1-5.
Қибла ҳақида оятлар: Бақара-142-150.
Ҳалол нарсаларни ҳаром демангиз: Моида-87, 88.
Ҳар кимнинг амали ўзи учундир: Қасас-55.
Ҳижрат: Оли Имрон-195; Нисо-98,100; Анфол-72, 74, 75;Тавба-20;Наҳл-41.
Ҳукм Аллоҳнинг ихтиёридадир: Юсуф-40, 67; Раъд-41;Ғофир-12.

 

Тузувчи Лутфулло МАҲМУД

Янгиланди ( 29.07.2017 11:11 )